Ahad, 22 April 2012

03 di gaal kelantan - Google Blog Search

03 di gaal kelantan - Google Blog Search


BLOG - BLOG WAKIL RAKYAT: Dr. Boo Cheng Hau&#39;s Trilingual Blog <b>...</b>

Posted: 21 Apr 2012 11:04 PM PDT

Kenyataan akhbar Ketua Pembangkang Dewan Negeri Johor, YB Dr. Boo Cheng Hau pada 21 April 2012 di Batu Pahat semasa sidang kahbar di Jamuan Malam DAP Batu Pahat, Johor terhadap mesyuarat Jawatankuasa Peraturan-Peraturan dan Perintah Tetap Dewan Negeri Johor yang akan diadakan di Hotel Grand Continental, Kuala Terengganu semasa membuat lawatan sambilan ke Dewan Negeri Terengganu pada 28 April.

Dr. Boo menyifat tindakan  Speaker Dewan selaku pengerusi Jawatankuasa berkenaan  kurang munasabah dan bercanggah dengan Konvensyen Parlimen Kommonwealth bahawa mesyuarat Parlimen atau mana-mana  persidangan Dewan termasuk mesyuarat  Jawatankuasa-jawatankuasa   mesti diadakan dalam presintnya iaitu persempadan Negeri Johor.

Bagi Jawtankuasa Peraturan dan Perintah Tetap Dewan Johor  bermesyuarat di luar Negeri Johor adalah bercanggah dengan konvensyen parlimen. Tindakan Jawatankuasa Dewan Negeri Johor berkenaan  bersidang di Kuala Terenggnu seumpama Parlimen Malaysia atau mana-mana Jawatankuasa Terpilihnya  mengadakan persidangan di luar negara.  

Di samping itu, saya telah dimaklum oleh YB Dr. Mohamad Taslim (PR/PAS, ADUN Maharani) senagai wakil Pakatan Rakyat dalam Jawatnukuasa Perauran Tetap Dewan Negeri johor, bahawa  pindaan-pindaan peraturan-peraturan tetap yang akan dibangkit semasa mesyuarat di Kual Terengganu.

 Dr. Boo  menyifat pindaan-pindaan terbabit autokrak dengan mengurangkan kebebasan ahli-ahli Dewan dan kalangan awam untuk mendapatkan maklumat berkenaan dasar-dasar dan pentadbiran kerajaan negeri.

Pindaaan peraturan-peraturan tetap adalah berikut ini:

1. Pindaan mengurangkan soalan lisan dan bertulis seseorang ahlio Dewan Negeri semasa persidangan Dewan dari 11 soalan lisan dan  bertulis yang telah dihadkan pada waktu ini;

Dr. Boo menyatakan pindaan ini bermakna bilangan soalan yang boleh dikemukakan oleh seseorang ahli Dewan Negeri akan kurang daripada 11 soalan setiap sesi persidangan Dewan Negeri. Pindaan ini akan membantut kebebasan ahli-ahli Dewan Negeri untuk memeriksa pelaksaaan dasar-dasar Kerajaan Negeri;

2. Pindaan bahawa Soalan-solaan lisan yang tidak dijawab tidak habis dijawab akan dihapus kira dan tidak kan dijawab secara bertuls. 

Dr. Boo mengatakan  pindaan ini yang bercanggah dengan Praktis  Parlimen Komenwealth termasuk Parlimen Malaysia dan mana-mana Dewan Negeri di mana Kerajaan wajib menjawab semua soalan lisan yang tidak habis dijawab semasa persidangan Dewan secara bertulis.    

Dr. Boo membidas pindaan ini menunjukan rejim Barisan Nasional semakin autokratik dan enggan mendengari masalah rakyat; Pindaan ini berniat menyembunyi kelemahan sesetengah Ahli-ahli Majlis Kerajaan Negeri menangani isu-isu berhiubung dengan jabatan-jabatan mereka.

Pindaan ini mengancam sistem demokrasi berpalimen di Negeri Johor sebab cuma 10% soalan lisan dapat dijawab semasa persidnagan Dewan Negeir dan 90% soalan lisan yang tidak habis dijawab akan dihapus kira.

Pindaan ini adalah luar biasa kerana Parliemn malaysia dan Dewan-dewan Negeri lain pun tidak menjalankan praktis dengan menghapuskira soalan-solan lisan yang tidak habis dijawab.  

3. Pindaan bahawa ucapan tangguhan hanya semasa Persidangan Perasmian dan Pembentangan Bajet sahaja dan menghadkan 3 orang sahaja berucap dalam Ucapan Tangguhan dari asalnya  5 orang ahli Dewan dibernarkan memberikan ucapan tangguhan.

Walaupun sejak tahun 2010, ahli-ahli Dewan pembangkang ditolak untuk memberikan ucapan tangguhan, tindakan Barisan nasional Negeri Johor ingin menghadkan ahli-ahli Bekbencer Barisan Nasional itu sendiri dari menutarakan masalah rakyat dan masyarakt.  

Ucapan tangguhan merupakan salah satu kaedah untk ahli-ahli Dewan Pembangkang dan bekbencer memeriksa pelaksanaan  dasar kerajaan; pindaan tersebut  menunjukan Kerajaan Negeri BN di bawah pimpinan Abdul Ghani Othman selama 17 tahun semakin autokrak kerana  enggan mendegari masalah rakyat dan cadangan baik dari ahli-ahli Dewan pembangkang atau bekbencer. 

5. Pindaan memperkasakan kuasa Speaker untuk menolak soalan yang difikirkan tidak sesuai dan relevan: 

Pindaan ini memerika kuasa yang mutlak kepada Speaker untuk menolak soalan-soalan ahli-ahli Dewan walaupun sebenarnya Peraturan dan Perintah Tetap asal telah mberikan kuasa yang besar kepada  Speaker  menolak soalan-soalan berasaskan sebab-sebab yang jelas dinyatakan dalam Peraruan tetap Fasal 26(2). 

Pindaan ini akan meberikan kuasa mutlak kepada Speaker untuk menolak sebarang soalan yang dianggap tidak relevan secara suibjektif serta menghidar demokrasi Dewan Negeri.

Walaupun Akta Keselamatan Dalam Negeri dimansuhkan, Dewan Negeri Johor telah mengambil langkah-langkah untuk menggenggam kebebasan ahli-ahlinya untuk berusara dalam persidangan Dewan Negeri. 

Pindaan-pindaan tersebut bersifat autokrak dan Pakatn Rakyat Johor menetang sebarang pindaan Perauran tetap yang akan mengancam demokrasi Negeri Johor sedemikian.

Tiada ulasan:

Catat Komen

ads